Par projektu

Projekts „Apmācību programma „Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei” – inovatīvs sociālais pakalpojums ģimenēm ar bērniem, kurās vismaz kāds no vecākiem atrodas ārzemēs” tika īstenots Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.gada perioda programmas „NVO fonds” apakšprogrammas „NVO projektu programma” ietvaros no 01.09.2013. līdz 31.08.2014.

 

Mērķa grupas: bērni vecumā no 7 līdz 12 gadiem, vecāki ārzemēs, aizbildņi vai vecāki Latvijā.

Projekta ideja ir kopīgās nodarbībās apvienot bērnus, aizbildņus un vecākus, izmantojot digitālos saziņas līdzekļus un interaktīvās spēles, lai veicinātu saskarsmes iemaņas, paplašinātu bērnu kontaktus ar vecākiem, samazinātu bērnu sociālās atstumtības risku un veicinātu integrāciju sabiedrībā.

Apmācību programma bērniem tika izstrādāta sadarbībā ar Rīgas 25.vidusskolu un Rīgas Ostvalda vidusskolu. 

 

Projekta numurs: 2012.EEZ/PP/1/MIC/115/021. 

Projektu isteno nodibinājums "ECO PARTNERS" un Sociālās Alternatīvas institūts.

Projekta komanda

No kreisās: projekta koordinatore no ''Sociālās Alternatīvas institūts'' Maruta Pranka, Rīgas 25. vidusskolas skolotāja Sandra Deksne, eksperte no ''Sociālās Alternatīvas institūts Astrīda Trupovniece, vadošā trenere Nadežda Kašajeva, Rīgas Ostvalda vidusskolas skolotāja Jeļena Platonova, soiciālā pedagoģe Daiga Vaitniece, projekta vadītāja Tatjana Meļehova, sabiedrisko attiecību menedžere Santa Avotiņa.

Publikācijas

  • Diskusija NVO TV 30.03.2014 par apmācību programmas  ieviešanu. (skatīt šeit)

  • Diskusija NVO TV 26.08.2014 par projekta realizēšanu un metodisko materiālu izmantošanu. (skatīt šeit)

  • Sižets 1TV 22.05.2014. Kā dzīvo viesstrādnieku bērni. (skatīt šeit)

  • Sižets LTV7 raidījumā ATTĪSTĪBAS KODS 30.08.2014. (skatīt šeit)

  •  Raksts avīzē "Izglītība un kultūra" 18.lpp. 08.05.2014. Palīdz emocionāli augt kopā bērnam, vecākiem un skolotājiem.
    (
    skatīt šeit)

  • Filma "Zinu! Protu! Varu! Iemaņas veiksmīgai saskarsmei" (skatīt šeit)

© 2013 Nodibinajums "ECO PARTNERS"

Proudly created with Wix.com

Šī mālas lapa ir izveidota ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Latvijas valsts finansiālu atbalstu. Par mājas lapas  saturu atbild nodibinājums „ECO PARTNERS”.